Foglalkoztatási diszkrimináció

A Fővárosi Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a hatóság határozatát. A határozat megállapította, hogy egy mediátor iroda megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a jogászi állásra jelentkező Kérelmező vakságára tekintettel mondta le az előzetesen egyeztetett állásinterjút. A cég ezen eljárását a hatóság előtt nem tudta megfelelően kimenteni, ezért a hatóság az eljárás alá vontat 800.000 forint bírság megfizetésére kötelezte, és a határozat nyilvánosságra hozatalát rendelte el. 
A bírósági döntés értelmében a hatósági eljárás megfelelően és teljes körűen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával, valamint az eljárás alá vont vagyoni helyzetével arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenően az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is. 
A hatóság határozatának rövid összefoglalója honlapon (www. egyenlobanasmod.hu) a 2006. évi jogesetek között, 295/2006. szám alatt található.

2007. május 24.