Egyenlő munkáért egyenlő bért!

A Fővárosi Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a hatóság határozatát. A határozat megállapítja, hogy Z. Kft. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a Kérelmezőt neme miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette a vele azonos munkakörben dolgozó és egyenlő értékű munkát végző férfi dolgozókhoz képest, amikor órabérét a férfiak órabéréhez viszonyítottan alacsonyabb összegben állapította meg. A cég az eljárását a hatóság előtt nem tudta megfelelően kimenteni, ezért a hatóság az eljárás alá vontat 1.000.000. forint bírság megfizetésére kötelezte. 
A bíróság döntése szerint a hatóság az eljárásában megfelelően és teljes körüen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenően az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is. 
A hatóság határozatának rövid összefoglalója a hatóság honlapján a 2006. évi jogesetek között a 242/2006. sz. alatt található meg.