Életkorral kapcsolatos diszkrimináció

2011-ben a Fővárosi Bíróság ítéletével helyben hagyta a hatóság határozatát, mely megállapította, hogy a T. G. Zrt.. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a kérelmezőt életkora miatt nem foglalkoztatta éjszakai árufeltöltő munkakörben, hanem nála lényegesen fiatalabb, illetve rövidebb szakirányú tapasztalattal rendelkező munkavállalókat alkalmazott. Ezzel a magatartásával a cég kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette a panaszost, mint a vele összehasonlítható helyzetben lévő álláspályázókat.
A hatóság döntésében megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni folytatását, valamint kötelezte a céget 3.000.000 forint összegű bírság megfizetésére, illetve elrendelte a határozat nyilvános közzétételét.

A T.G.Zrt. az Ebktv. speciális kimentési okára alapozta keresetét, amely szerint nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapozott arányos megkülönböztetés. A bíróság a kimentési okot nem fogadta el. A felperes kifogásolta a bírság magas összegét is. A bíróság sem tekintette a kifogást megalapozottnak, arra hivatkozott, hogy figyelembe kell venni a jogsérelem súlyánál a 45 év feletti munkavállalók elutasítottságát, a vállalkozás méretét, a nettó árbevételt valamint az eljárás alá vont részéről az együttműködési készség hiányát.
A bíróság a T.G. Zrt keresetét elutasította.