A nemi diszkrimináció nem volt megállapítható

Még 2014-ben utasította el a hatóság annak a panaszosnak a kérelmét, aki az egyik bevásárlóközpontban működtetett üzlet álláshirdetésére jelentkezett eladónak, de telefonos érdeklődésére azt mondták neki, hogy az álláshelyre női dolgozót szándékoznak alkalmazni.

A hatóság által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont képviseletében megjelent cégtulajdonos azzal védekezett, hogy a tájékoztatást az egyik alkalmazottja adta, aki nem gyakorol munkáltatói jogokat, illetve végül senkit sem vettek fel, mivel anyagi helyzetük megromlott, újabb munkaerőt nem tudtak fizetni.

A hatóság a kérelmet elutasította, döntését lényegében azzal indokolta, hogy az eljárás alá vont a meghirdetett állásra végül senkit sem vett fel, a panaszos tehát nem részesült kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a vele összehasonlítható helyzetben lévő többi jelentkező, akiket ugyancsak nem alkalmaztak. A kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletével elutasította, amellyel szemben kérelmező a Kúriához fordult. A Kúria hatályában fenntartotta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét, azonban indokolásában kifejtette, hogy nem ért egyet a hatóság döntésének azon indokolásával - melyet az elsőfokú bíróság is követett -, nevezetesen, hogy az a tény, hogy senkit nem vettek fel eladónak, eleve kizárja a jogsértés megállapítását. Ugyanakkor a Kúria álláspontja szerint emiatt nem volt szükség sem a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, sem a hatóság döntésének hatályon kívül helyezésére, mivel számos egyéb, a hatóság és bíróság által értékelt érv és indok alapján a hatóság döntésének jogszerűsége megállapítható volt. (2015. május 19-i ítélet)