Sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nők kedvezőbb feltételekkel léphetnek be a szórakozóhelyekre, mint a férfiak.

Az elmúlt időszakban többször sérelmezték férfiak az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, hogy egyes szórakozóhelyeken belépődíjat kell fizetniük, miközben a nők számára a belépés ingyenes.  A bejelentések nyomán kevés eljárás indult, mert a bejelentők rendszerint nem vállalták fel, hogy kérelmezőként részt vegyenek az eljárásban, hivatalból pedig a hatóság ezeket az ügyeket nem vizsgálhatja. Azokban az esetekben, amelyekben eljárás indult, a hatóság a szórakozóhelyet üzemeltető vállalkozásokat nemi diszkrimináció miatt elmarasztalta. 

A hatóság 2013-ban hozott, nagy médiavisszhangot kiváltott határozatával kapcsolatban a kérdést a közelmúltban az Alkotmánybíróság is vizsgálta, és elutasította a hatóság által elmarasztalt szórakozóhely alkotmányjogi panaszát. Az Alkotmánybíróság határozata nyomán immár nem férhet kétség ahhoz, hogy a hatóság és a döntését felülvizsgáló bíróság a jogszabályi rendelkezéseket helyesen értelmezve állapította meg, hogy az ugyanazon szórakozóhelyre belépni kívánó férfiak és nők összehasonlítható helyzetben vannak, és amennyiben az egyik nem – jelen esetben a nők – számára kedvezőbbek a belépési feltételek, az a másik nem – férfiak – szempontjából hátrány. Nem szükséges tehát a hátrány megállapításához, hogy a nők a férfiak rovására részesüljenek kedvezményben, a hátrány maga az eltérő bánásmód.

Az Alkotmánybíróság határozata abban a tekintetben is mérföldkő, hogy rögzítette: valamely gazdasági tevékenység folytatása nem adhat felhatalmazást a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megszegésére, a káros nemi sztereotípiák megerősítésére.

Az Alkotmánybíróság határozata elérhető a testület honlapján.