Ismételt jogsértés foglalkoztatásban

Az EBH 2006-ban és 2015-ben is megállapította egy gazdasági társaság jogsértését hátrányos megkülönböztetés miatt. A panaszosok (esetenként több személy) mindkét eljárásban azt sérelmezték, hogy az állásinterjú után, a személyes meghallgatásukat követően, roma származásuk miatt nem alkalmazta őket a cég betanított munkakörben. Alkalmazásukat további két roma álláskeresővel együtt annak ellenére utasították el, hogy a felvett nem roma munkásoknak saját elmondásuk szerint kevesebb iskolai végzettségük, illetve szakmai gyakorlatuk volt. A hatóság eljárás alá vonta a munkáltatót, amely nem tudta ágazat-specifikus kimentési okkal bizonyítani, hogy az egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg. A hatóság mindkét esetben megállapította, hogy a Kft. a kérelmezők roma nemzetiséghez tartozásával összefüggésben alkalmazott közvetlen hátrányos megkülönböztetést és megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Határozatában megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, az ismételt jogsértésre tekintettel pedig a második ügyben 1.500.000 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a céget és további szankcióként elrendelte a határozat anonimizált formájának nyilvánosságra hozatalát. Mindkét határozat jogerős. A 2015-ben vizsgált ügyben a gazdasági társaság a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, azonban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. január 27-én kelt ítéletével a keresetet elutasította és a hatóság határozatát hatályában fenntartotta.