EBH/45/2018

Year
2018
Protected characteristics
Nemzetiséghez tartozás
Field of discrimination
Szolgáltatás
Ending
Egyezséggel zárult ügy


A roma származású kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy amikor a szintén roma származású barátaival be szeretett volna menni az eljárás alá vont szórakozóhelyre, a biztonsági őr arra hivatkozva tagadta meg a belépésüket, hogy oda csak tagsági igazolvánnyal mehetnek be. A kérelmező előadta, hogy korábban többször is járt az eljárás alá vontnál, akkor azonban nem volt szükség tagsági igazolványra, illetve a szórakozóhely internetes oldalán sem találhatók erre vonatkozó információk. Kérelmező álláspontja szerint roma nemzetiséghez való tartozása miatt tagadták meg a belépést a bepanaszolt szórakozóhelyre, ezzel megsértve az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, melynek keretében tanúként meghallgatta a kérelmező két barátját és a biztonsági őrt. A tárgyaláson a felek egyezséget kötöttek, melyben az eljárás alá vont elnézést kért a kérelmezőtől abban az esetben, ha bármilyen sérelem érte az általa üzemeltetett szórakozóhelyre való beléptetés során. Az eljárás alá vont továbbá vállalta, hogy az általa üzemeltetett szórakozóhelyen a vendégekkel kapcsolatos feladatok ellátását végző személyzet (beleértve a biztonsági őröket is) részére 2018. április 1. napjáig – a kérelmező részvételével – tájékoztatást tart az egyenlő bánásmód követelményének megtartására vonatkozó jogszabályi kötelezettségről és felhívja a figyelmüket a sérülékeny csoportok emberi méltósága tiszteletben tartásának fontosságára.

2018. januári döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta.

(2018. január 8-i jogerős döntés)