Munkahelyi zaklatás - EBH-füzetek

A 10 éves Egyenlő Bánásmód Hatóság szakmai sorozatának első kiadványát a munkahelyi zaklatás témakörében készítették el a hatóság munkatársai. A munkaviszony jellegéből és a munkahelyek hierarchikus szervezeti felépítésből adódóan a foglalkoztatásban a zaklatás előfordulási aránya – egyéb területekhez képest – igen magas. A zaklatással kapcsolatos ügyek többsége a foglalkoztatáshoz kötődik az EBH esetjogában is.

A munkahelyi zaklatás megelőzésében a munkáltatók és munkavállalók jogtudatos együttműködése a leghatékonyabb módszer. Az EBH a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak közzétételével, a jelenség pontos körülhatárolásával és az esetjog megosztásával a jogkövető magatartás kialakításához nyújt szakszerű információkat. Bemutatja a jogérvényesítés lehetőségeit, konkrét információkat tartalmaz a jogorvoslati fórumokról és eljárásokról.

Kiknek ajánljuk a kiadványt?

  • Munkáltatóknak, hogy megelőzzék, illetve időben felismerjék a jogsértést, és megfelelően intézkedjenek a munkavállalók védelmében;
  • Munkavállalóknak, hogy ismerjék a jogaikat és a jogérvényesítés lehetőségeit;
  • Civil és érdek-képviseleti szervezeteknek, hogy megfelelő tájékoztatást és jogvédelmet nyújthassanak a hozzájuk fordulóknak.
Munkahelyi zaklatás - EBH-füzetek