EBH/553/2018

Year
2018
Protected characteristics
Bőrszín
Nemzetiséghez tartozás
Field of discrimination
Szolgáltatás
Ending
Egyezséggel zárult ügy

Kérelmezők előadták, hogy társaikkal együtt szórakozni kívántak az eljárás alá vont által üzemeltetett szórakozóhelyen, azonban roma származásukra és bőrszínűkre tekintettel a „kidobó” nem engedte be őket.

Az eljárás alá vont arra hivatkozott, hogy a kérelmezők által panaszolt eseményről nincs tudomása. Hangsúlyozta, hogy kidobó embert, biztonsági őrt nem alkalmaz, a beengedő tevékenységet az ügyvezető végzi.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen a felek kinyilvánították az egyezségkötésre irányuló szándékukat, majd közöttük egyezség született. Ebben az eljárás alá vont a kérelmezőktől bocsánatot kért és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Vállalta, hogy meghatározott időpontig felhívja a munkatársai figyelmét arra, hogy a szórakozóhelyre való belépés engedélyezése az ügyvezető hatáskörébe tartozik, az nem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét. Vállalta továbbá, hogy az erről készült jegyzőkönyvet a hatóság részére meghatározott időpontig megküldi.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

(2018. december 18-i egyezség)