Pályázati felhívás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet gazdasági főreferens munkakör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama:     határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                  teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                  1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

Ellátandó feladatok:

 • közreműködés a hatóság költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési feladatok ellátásában,
 • részvétel a havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlati feladatok végzésében, a rendszeres kincstári adatszolgáltatások, az éves költségvetési beszámoló és negyedéves mérlegjelentések elkészítésében,
 • a MÁK, a PM és MNV Zrt. felé teljesítendő határidős adatszolgáltatások elkészítése,
 • közreműködés a banki és házipénztári ügyintézéssel kapcsolatos, valamint egyéb intézményüzemeltetési feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának, valamint egyéb hivatali szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli, közgazdasági végzettség
 • Mérlegképes könyvelői képesítés
 • Magas szintű számítógép-kezelési gyakorlati tudás
 • Legalább 5 év államháztartási könyvvezetési és beszámolási feladatok terén szerzett gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Forrás SQL / FORRÁS.NET ismerete
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
 • közigazgatási szakvizsga
 • ECDL-vizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Együttműködési készség,
 • Gyors problémamegoldó képesség
 • Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, közigazgatási vizsgákat igazoló bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat, hogy a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti
 • Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

Az állás betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (melyet a pályázathoz még nem kell csatolni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. szeptember 20-ától, megegyezés szerint előbbi betöltés is lehetséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja: katalin.agnes.szabo@egyenlobanasmod.hu e-mail címre vagy postai úton történő feladással az Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B címére

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv.

A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.egyenlobanasmod.hu honlapról érhető el.

Pályázati felhívás