Sikertelen felvételi a szakgimnáziumban

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője egy középfokú oktatási intézménnyel szemben nyújtott be panaszt. Azt sérelmezte, hogy a szakgimnázium gyermeke felvételét a sajátos nevelési igényű státusza miatt utasította el. A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont szakgimnázium megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és a kiskorú kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

Sikertelen felvételi a szakgimnáziumban