101/2020

Year
2020
Protected characteristics
Fogyatékosság
Field of discrimination
Szolgáltatás
Type of discrimination
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Ending
Jogsértést részben megállapító döntés

Az elektromos kerekesszékkel közlekedő, súlyosan mozgássérült kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az eljárás alá vont egy helyi buszjáratára számos esetben azért nem tudott felszállni, mert a buszsofőr nem volt hajlandó kinyitni a rámpát. A panaszolt esetekben a buszvezető azzal érvelt, hogy nincs kulcsa a rámpához, nem jó a rámpa vagy túl nehéz a kerekesszék.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, melyen az eljárás alá vont nyitottságát fejezte ki az egyezség megkötésére, és ennek keretében elnézést kért a kérelmezőtől, illetve vállalta, hogy a panaszolt vonal járművezetői részére tájékoztatást tart, amelyben felhívja a figyelmüket a fogyatékos személyek utazáshoz fűződő jogaira, különös tekintettel a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására. Az eljárás alá vont kötelezettséget vállalt arra is, hogy a hatóság munkatársa tájékoztató előadást tartson az eljárás alá vont érintett munkavállalói számára az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos jogszabályi környezetről és a hatóság joggyakorlatáról.

A kérelmező a megküldött egyezségtervezetet nem küldte vissza a hatóságnak. Mivel az egyezségi kísérlet a felek között nem vezetett eredményre, ezért a hatóság az ügyben érdemi döntést hozott.

A hatóság a kérelmező előadása és az eljárás alá vont által becsatolt iratokból kizárólag azt tudta megállapítani, hogy egy esetben a járművezető azért nem szállt ki leengedni a kérelmezőnek a rámpát, mert elfelejtette magával vinni a szervizkulcsot, mellyel a rámpát ki tudta volna nyitni. Ebben az esetben tehát a rámpa működött, a kérelmező pedig a buszsofőr személyi felelősségi körébe eső ok miatt nem tudott felszállni az üggyel érintett tömegközlekedési eszközre.

A kérelemben foglalt további panaszok – mivel a felek nyilatkozatai ellentétesek voltak – a hatóság nem tudta rekonstruálni, hogy pontosan mi történt, a kérelmező pedig ezekkel kapcsolatban az eljárás során észrevételt nem tett, ezért ezeket a panaszokat a hatóság elutasította.

A hatóság a szankciók körében az eljárás alá vontat eltiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától. A szankció meghatározásánál a hatóság figyelemmel volt arra a körülményre, hogy az eljárás alá vont amellett, hogy vállalta a felelősséget a történtekért, nyitottságát fejezte ki az egyezség megkötésére és bocsánatot kért a kérelmezőtől.