Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2008-ból származik a negyedik kiválasztott jogeset:

A kérelmező álláspontja szerint egyéb helyzete (lakcím nélküli), feltételezett vagyoni helyzete és társadalmi származása miatt hátrányos megkülönböztetés érte a munkaerő-kölcsönzést végző cég részéről, amely nem kötött vele munkaszerződést azért, mert nem rendelkezett bejelentett lakcímmel, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2007-ből származik a harmadik kiválasztott jogeset:

Egy alapítvány azért kezdeményezte a hatóság eljárását, mert álláspontja szerint az eljárás alá vont önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy az általa fenntartott iskolákban a roma etnikai kisebbséghez tartozó diákokat szegregáltan oktatta.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2006-ból származik a második kiválasztott jogeset:

A kérelmező álláspontja szerint a munkáltatója megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy nemi hovatartozása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette a vele azonos munkakörben dolgozó és egyenlő értékű munkát végző férfi dolgozókhoz képest, amikor órabérét a férfi dolgozók órabéréhez viszonyítottan alacsonyabb összegben állapította meg.

A hatósághoz forduló kérelmező azt sérelmezte, hogy a bepanaszolt egyetem elutasította a doktori képzésre való jelentkezését azzal az indokkal, hogy nem rendelkezik nyelvvizsgával. Ez utóbbival kapcsolatban fogyatékosságára, vagyis diszgráfiájára, diszkalkuliájára, hallássérültségére és látáscsökkenésére hivatkozott.

2020-ban 15 éves az Egyenlő Bánásmód Hatóság!
Az évforduló alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk 15 héten keresztül.

2005-ből származik az első kiválasztott jogeset:

A kérelmezők - 50 év feletti női munkavállalók - azért fordultak a hatósághoz, mert álláspontjuk szerint a munkáltatójuk fiatalítás miatt szüntette meg a munkaviszonyukat, majd helyükre fiatalabb munkavállalókat vett fel.