Hatósági nyilvántartás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 17/C és 17/D §-ai szerint hatósági nyilvántartást vezet azokról a foglalkoztatókról, amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerős és végrehajtható határozata, illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozat jogsértést állapított meg. A nyilvántartás célja, hogy az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos adatok jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek eljárásában is felhasználhatóak lehessenek.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem nyújt hivatalos tájékoztatást, és nem ad igazolást arról, hogy a 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet 82. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti joghátrányt alkalmazta-e a bepanaszolttal szemben. A hatóság nyilvánosan közzéteszi azoknak az ügyfeleknek a nevét, címét, cégjegyzékszámát a honlapján, akikkel szemben megállapította, hogy a hivatkozott jogszabályi hely szerinti jogsértést elkövették.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nyilvántartása jelenleg nem tartalmazza olyan jogsértő adatait, amely a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek nem felel meg.