Akadálymentesítési nyilatkozat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa az egyenlobanasmod.hu honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály (a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat az egyenlobanasmod.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap teljes mértékben megfelel a 2018. évi LXXV. törvény 3. §-ban foglaltatnak.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2019. szeptember 24-én készült, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kommunikációs és Partnerségi Főosztályának önértékelése alapján.

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az ebh@egyenlobanasmod.hu címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kommunikációs és Partnerségi Főosztálya felelős. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070; E-mail:
ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Hivatalos Jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2019. szeptember 24. 

Dr. Honecz Ágnes
elnök