Nyilvános Határozatok

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 16. §-a határozza meg a hatóság számára az egyenlő bánásmód megsértése esetén alkalmazható szankciókat. A szankcionálási lehetőségek egyike a jogsértést megállapító határozat nyilvánosságra hozatala. A hatóság azokat a határozatokat hozza nyilvánosságra, amelyek információkkal járulhatnak hozzá jövőbeni jogsértések megelőzéséhez, illetve amelyeknek a közzététele a hátrányosan megkülönböztetett személy vagy csoport sérelmének csökkentését eredményezheti.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nyilvánosságot elrendelő határozatai: