Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) és (3) bekezdései szerint az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntését hirdetmény útján kell közölni, ha

  • az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
  • a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik,
  • azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A hirdetmény tartalmazza a kifüggesztés és honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját, a hatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti. Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hatóságnak jelenleg nincsenek hirdetményei.