Alapjogi sérelmek online jelzőrendszere

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) olyan interaktív online jelzőrendszer-felületet alakított ki az elmúlt hónapokban, amelyen a rászorulók közvetlenül érhetik el azokat a szervezeteket, hatóságokat, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az alapvető jogaikat érintő sérelmek esetén.

A 2015. október 6-tól elérhetővé vált kísérleti verzió a következő országokra vonatkozóan tartalmaz információkat: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Finnország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, és Észak-Írország.

http://stag.fra.eworx.gr/clarity/en/tool

A felület kialakításában az alapjogok sérelmét és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló szervezetek között az Egyenlő Bánásmód Hatóság is közreműködött. Az FRA tervezi a felület fejlesztését, kiterjesztését további országokra és szervezetekre is.

Alapjogi sérelmek online jelzőrendszere