Amikor a tanú meghallgatásának mellőzése nem jogsértő

A Kúria elutasította azt a keresetet, amelyben az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának hatályon kívül helyezését indítványozta a kérelmező. Egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét, amely helyt adott a kérelmező keresetének. A kérelmező álláspontja szerint a munkáltatója -roma nemzetiséghez tartozásával és életkorával összefüggésben- megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság határozatának felülvizsgálata iránt azért nyújtott be keresetet, mert sérelmezte hogy az általa indítványozott tanút az eljárás során nem hallgatták meg, és a hatóság nem vizsgálta a képviselő-testület üléseiről készült iratokat sem.

Amikor a tanú meghallgatásának mellőzése nem jogsértő