Az edzőterem mindenkié

Gyakran tapasztalható diszkriminációs esetekben, hogy a tulajdonosi szemlélet felülírja az egyenlő bánásmód követelményének teljesítését. Az EBH jogsértést megállapító határozatának nyilvánosságra hozatalát rendelte el abban az ügyben, amelyben egy edzőterem tulajdonosa a származása miatt tiltotta meg két roma sportolónak az edzőterem látogatását.  A tulajdonos álláspontja szerint ő a tulajdonos, ő dönti el, kit enged be az edzőtermébe és kit nem. Felmerül a kérdés: a tulajdonos rendelkezhet-e ilyen módon a tulajdonáról? 

Az egyenlő bánásmód érvényesítése állami feladat, amelyet jogi szabályozással, illetve a hatóság működtetésével teljesít a magyar állam. Jogszabályok részletezik, hogy kiknek, milyen estekben és mely területeken kell megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, a hatóság ellenőrzi e követelmény érvényesülését, illetve - jogsértés esetén hatósági eszközeivel – biztosítja azt.

A hátrányos megkülönböztetés tilalmát tartalmazó jogszabályok szerint, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben szolgáltatást nyújt (edzőterem, uszoda, vendéglő, szálloda, stb), vagy árut forgalmaz (kereskedelmi egységek, boltok, üzletek, stb), az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani.  E követelmény megsértését jelenti különösen az áruforgalmazás vagy szolgáltatásnyújtás megtagadása vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy művelődési, szórakozás céljára létrehozott intézményekben.

A jogszabály (2003. évi CXXV. tv) szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősük az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy/csoport (valós, vagy vélt) nemzetiséghez tartozása miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint más összehasonlítható helyzetű személy/csoport.

Az eljárásban a hatóság a bizonyítékok között értékelte azokat a rögzített telefonbeszélgetéseket, amelyeken a tulajdonos saját diszkriminatív magatartásáról beszél.  Figyelemre méltó körülmény, hogy a hangfelvételeket nem roma származású edzőtárs készítette és bocsátotta a panaszos rendelkezésére. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megkísérelte az egyezségkötést a felek között (amelyben a felek közösen határozzák meg a jogsérelem feloldásának megfelelő módját), attól azonban mindketten elzárkóztak. A hatóság határozatában megállapította a diszkriminációt, az eljárás alá volt felet eltiltotta a jogsértéstől és határozatának 90 napos időtartamú nyilvánosságra hozatalát rendelte el a honlapján.  

Az emberi méltóság sérthetetlen. A hátrányos megkülönböztetés sérti az emberi méltóságot.  Az edzőteremben is.

Pásztói Petra rajza