Az egyenlő bánásmód követelményét az önkormányzatoknak is meg kell tartani

A kérelmező azt panaszolta, hogy lakóhelyének települési önkormányzata hátrányosan megkülönböztette, mert kórházi kezelése miatt nem részesült a községben élő nyugdíjasok önkormányzati támogatásából.

A hatóság az ügyben eljárást indított, és megállapította, hogy az önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és a kérelmezőt hátrányosan megkülönböztette, amikor az egészségi állapotára tekintettel nem biztosította számára a rendkívüli települési támogatást. Szankcióként a hatóság elrendelte, hogy az önkormányzat szüntesse meg a jogsértő állapotot és a kérelmezőt részesítse 15.000 forint rendkívüli települési támogatásban, valamint megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Az önkormányzat eleget tett a hatóság kötelezésének.

___

 

Az egyenlő bánásmód követelményét az önkormányzatoknak is meg kell tartani