Az Európa Tanács Emberi Jogok Biztosa Hivatalának felhívása

Az Európa Tanács Emberi Jogok Biztosának Hivatala felhívással fordult a tagállamokhoz, hogy a koronavírus-járvány időszakában is figyeljünk a fogyatékossággal élő személyekre és ne hagyjuk őket magukra.

A felhívás külön is hangsúlyozta, hogy a fogyatékossággal élők számára is tegyük elérhetővé a járvánnyal kapcsolatban megjelent információkat, akadálymentes módon tájékoztassuk ezekről a látás- és hallássérült személyeket és figyeljünk arra, hogy a mindennapi érintkezés során javasolt vagy előírt távolságtartás, továbbá az elrendelt karantén a fogyatékos személyek esetében nem mindig értelmezhető úgy, ahogyan az épek vonatkozásában.

Számos fogyatékossággal élő segítségre szorul a közlekedés, az étkezés, a személyes higiéné tekintetében, amelyet a járvány idején is biztosítani kell a számukra. Ebben továbbra is kiemelt szerepe van az érdekvédelmi és más civil szervezeteknek, idősotthonoknak, szociális intézményeknek. Az életmentő egészségügyi beavatkozásokat a fogyatékossággal élő személyeknek is biztosítani kell. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a fogyatékos személyeket gondozó intézményekben megakadályozzák a járvány elterjedését. Ahol lehetséges, a fogyatékos személyek esetében is előnyben kell részesíteni az elektronikus úton történő kommunikációt.

Az Európa Tanács Emberi Jogok Biztosa Hivatalának felhívása