Az Országgyűlés Kulturális Bizottság Női Méltóság Albizottságának ülése

Az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője 2015. december 8-án részt vett az Országgyűlés Kulturális Bizottság Női Méltóság Albizottságának meghívására „A média, a reklám hatása a nők helyzetére; A nők elleni erőszak áldozatainak méltóságát sértő médiatartalmak korlátozásának lehetőségei” témában megtartott bizottsági ülésén.

Tájékoztattuk az ülésen megjelenteket a hatóság hatásköréről, a bizottsági ülés témájához kapcsolódóan pedig a zaklatás, szexuális zaklatás tárgyában vizsgált ügyek jellemzőiről, a hatósági eljárás menetéről, a hatóság által meghozható döntésekről és a jogsértőkkel szemben alkalmazható szankciókról.

Az ülés résztvevőinek felhívtuk a figyelmét, hogy a hatóság honlapjáról elérhető az „EBH füzetek” első, elektronikus formájú kiadványa a munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái tárgykörben.

Az Országgyűlés Kulturális Bizottság Női Méltóság Albizottságának ülése