A Cseh Ombudsmani Hivatal munkatársainak látogatása az EBH-ban

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársai 2015. március 20-án munkalátogatáson fogadták a Cseh Ombudsmani Hivatal két képviselőjét.

Az elnöki köszöntőt követően a cseh ombudsman munkatársai ismertették a „Hátrányos megkülönböztetés a Cseh Köztársaságban: a diszkrimináció áldozatai és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésüket gátló akadályok”, valamint „A Cseh Ombudsmani Hivatallal kapcsolatos lakossági attitűdök” című kutatások eddigi eredményeit. A hatóság munkatársai tájékoztatták a vendégeket az EBH „TÁMOP–5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című programjában folytatott kutatások, valamint kommunikációs kampány eredményeiről és tapasztalatairól.

A munkalátogatás során a hatóság munkatársai ismertették továbbá a magyar antidiszkriminációs szabályozás releváns rendelkezéseit, a hatóság hatáskörét, eljárását és beavatták a cseh kollégákat a hatóságnál folyó munka mindennapi menetébe. A megbeszélés résztvevői kicserélték a diszkriminációs ügyek vizsgálatával kapcsolatos tapasztalataikat, szó esett az elért eredményekről és a fennálló kihívásokról. Végül a hatóság és az Alapvető Jogok Biztosa közötti kapcsolattartás és információcsere, valamint a hatóság munkatársainak képzésével összefüggő kérdések kerültek napirendre.

A Cseh Ombudsmani Hivatal munkatársainak látogatása az EBH-ban