ECRI konferencia 2019

A hatóság elnöke és munkatársa részt vettek az ECRI megalakulásának 25. évfordulójára szervezett konferencián, amelynek témája a rasszizmus és intolerancia európai helyzetének áttekintése, az elkövetkező évekre szóló tervek ismertetése és az ECRI ajánlásainak az Európa Tanács tagjai által történő alkalmazása és a nemzeti jogszabályokba való implementálása volt.

Az ECRI megalakulásának 25. évfordulója kapcsán a szervezet jelenlegi és volt vezetői ismertették az elmúlt negyedszázad sikereit, kitérve a meghozott általános ajánlások (GPR) szerepére a rasszizmus és intolerancia elleni küzdelemben. Rámutattak, hogy az ECRI tevékenységére nagy hatást gyakorolt az Európai Emberi Jogi Egyezmény és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga is. Az ECRI által meghozott ajánlások több területet érintettek, hatással voltak a különböző kormányok politikájára.

Sajnos az elmúlt 25 év alatt a rasszizmus és intolerancia nem tűnt el, az nyílt vagy burkolt formában de továbbra is jelen van a mindennapokban. Az esélyegyenlőséggel, egyenlő bánásmóddal foglalkozó nemzeti szervezetek nagy szerepet játszanak abban, hogy ezt a negatív jelenséget megfelelően kezeljék, és az általa érintett egyének és csoportok hatékony jogvédelemhez jussanak. Ugyancsak kiemelkedő a szerepük a megelőzés területén, a jó gyakorlatok kidolgozásában és azok megosztásában a jogvédelem területén jelenlévő más szereplőkkel.

A mélyen gyökerező intolerancia és rasszizmus jelensége katasztrofális következményekkel járt és járhat, sok esetben a kormányok támogatását is élvezik a xenofób, homofób és rasszista mozgalmak. A gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmények terjedéséhez nagyban hozzájárul az internet és a közösségi média használata, a populista gyűlöletbeszéddel pedig szavazatok szerezhetők és választások nyerhetők. Elsősorban a roma, muszlim, zsidó, fekete bőrű, menekült és LGBTI emberek vannak kitéve annak, hogy ezen tulajdonságuk, jellemzőjük miatt hátrányt szenvedjenek el, provokációk céltáblájává váljanak, velük szemben ellenségesen, fenyegetően lépjen fel a többség.

Sajnálatos módon a rasszista megnyilvánulások, a kisebbséggel szembeni tolerancia hiánya több államban is fegyveres konfliktusok kirobbanásához vezetett, ezért az ET célja, hogy nagyobb egységre és szélesebb körű együttműködésre ösztönözze a tagállamokat annak érdekében, hogy ez a fajta fenyegetettség megszűnjön, az emberi méltóságot tiszteletben tartsák és az egyenlőség, egyenlő bánásmód szilárdabb talajon álljon.

Az ECRI jövőbeni feladatai között kiemelt helyet kapnak továbbra is az országmonitorok, immár a hatodik ilyen ciklust megkezdve. Ennek keretében folyamatosan vizsgálni fogják a jogokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, az egyenlő bánásmód testületek függetlenségét, hatékonyságát, a befogadó oktatást, az LGBTI emberek társadalmi egyenlőségét, a gyűlöletbeszéd és gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés hatékonyságát, tehát a befogadó társadalom meglétét. Az ECRI továbbra is elkötelezett abban, hogy a menekültek emberi körülmények között tartózkodjanak a befogadó országokban, különösen a gyermekek kapjanak hatékony segítséget a vendéglátó ország részéről a beilleszkedésük elősegítése érdekében.

Az ECRI felhívta a figyelmet az interszekcionalitás jelenségére, amikor személyek és csoportok egyszerre több védett tulajdonságuk (nemük, szexuális orientációjuk, nemi identitásuk, vallásuk stb.) miatt is hátrányos megkülönmböztetésben részesülnek.

Az ECRI a jövőben tervezi az 5. és 9. számú ajánlásainak felülvizsgálatát és új ajánlás kidolgozását az LGBTI emberekkel kapcsolatban.

Az ECRI a fentieken túl szorosabb együttműködést tervez az Európa Tanács más szerveivel, nemzetközi szervezetekkel, a civil társadalom képviselőivel, a médiával és a tudományos világgal. Szilárdan hisz az erős és független egyenlő bánásmód szervezetekben, amelyekkel a jövőben is hatékony együttműködést szeretne a rasszizmus és intolerancia elleni küzdelemben.

Az új technológiák megjelenésével az etnikai profilalkotás és a diszkrimináció jelensége is új kihívások elé állít, a mesterséges intelligencia felhasználható a diszkrimináció elleni küzdelemben, ugyanakkor táplálhatja az előítéletességet is.

Az ECRI megköszönte a tagállamoknak a konstruktív párbeszédet és a kiváló együttműködést az elmúlt 25 évben, egyszersmind felszólította azokat ajánlásainak implementálására, diszkriminációellenes politika folytatására, amelyhez a nemzeti egyenlőségi testületek hatékony segítséget nyújthatnak.

A konferencia után a hatóság elnöke megbeszéléseket folytatott az Equinet ügyvezető igazgatójával, a Román Antidiszkriminációs Tanács elnökével valamint az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának magyarországi képviselőjével.

Budapest, 2019. október 01.

Készítette: Gregor Katalin

ECRI konferencia 2019