Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2006-ból származik a második kiválasztott jogeset:

A kérelmező álláspontja szerint a munkáltatója megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy nemi hovatartozása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette a vele azonos munkakörben dolgozó és egyenlő értékű munkát végző férfi dolgozókhoz képest, amikor órabérét a férfi dolgozók órabéréhez viszonyítottan alacsonyabb összegben állapította meg.

Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér