Egyezségkötés a hatósági eljárásban

A látássérült kérelmező egy söröző üzemeltetőjével szemben nyújtott be panaszt a hatósághoz, mert a vakvezető kutyáját nem vihette be a vendéglátó egységbe. Tájékoztatta ugyan a söröző alkalmazottját, hogy ő maga látássérült és a jogszabályok alapján a vele közlekedő vakvezető kutyáját behozhatja a sörözőbe, a pincérnő azonban a helyiségben kihelyezett matricára hivatkozott, amely tiltja kutyával a belépést.

Az esethez kapcsolódó törvényben garantált jogosítványok:

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 7/C. § szerint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatározottak szerint – beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint A Fot. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a gazda és a kiképző (a továbbiakban együtt: segítő kutyát alkalmazó személy) jogosult a - (2) bekezdés szerinti kivétellel - segítő kutyával tartózkodni és a segítő kutyát használni a lakosság elől elzárt területek kivételével a Fot. 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben (területen), így különösen üzletben, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is.

EBH/522/2015

Egyezségkötés a hatósági eljárásban