Hátrányos megkülönböztetés az információs esélyegyenlőség hiánya miatt

A panaszos látássérült és résztulajdonosa egy ingatlannak. Másik településen él, ezért az ingatlanát érintő döntésekről és intézkedésekről a települési önkormányzat honlapjáról értesülhetne. Az önkormányzati weboldal azonban nem akadálymentes, ezért a kérelmező nem tudott arról az önkormányzati rendeletről, amely építményadó megfizetésére kötelezte. A panaszos a hatósághoz fordult, mert álláspontja szerint az önkormányzat fogyatékossága miatt megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a honlap látássérült emberek számára nem hozzáférhető. Időközben az önkormányzat jegyzője bírság kilátásba helyezésével felszólította a kérelmezőt az ingatlan rendbetételére. A panaszos szerint a felszólítást azért kapta, mert a hatóság előtt eljárást indított, ezért kérelmét az önkormányzattal szemben megtorlás megállapítására is kiterjesztette.

A hatóság eljárásában figyelemmel volt arra, hogy A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerint a helyi önkormányzatoknak biztosítani kell a látássérült személyek számára az információs esélyegyenlőséget, az egyenlő esélyű hozzáférést a közérdekű információkhoz.

A hatóság határozatában megállapította, hogy az eljárás alá vont önkormányzat a kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg, mert a hivatalos honlapja a látássérült személyek számára nem egyenlő eséllyel hozzáférhető. Határidő kitűzésével kötelezte az önkormányzatot a jogsértő állapot megszüntetésére, a honlap WCAG 2.0 szabványnak megfelelő egyenlő esélyű hozzáférését a látássérült személyek számára is biztosító átalakítására.

A hatóság megállapította, hogy az ingatlan rendbetételével kapcsolatos felszólítás és a hatóság előtti eljárást megindítása között ok-okozati összefüggés nem mutatható ki, ezért a kérelmező megtorlás megállapítása iránti kérelemét elutasította.

EBH/484/2015

Hátrányos megkülönböztetés az információs esélyegyenlőség hiánya miatt