Integrált oktatás vagy kiemelés az osztályközösségből

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője egy általános iskolával szemben nyújtott be kérelmet az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Sérelmezte, hogy az aktivitás- és figyelemzavara miatt sajátos nevelési igényű, integráltan oktatható gyermekét a szakértői véleménnyel kijelölt általános iskola kiemelte az osztályközösségből, így tanítását a szülőknek kellett megoldania.

Integrált oktatás vagy kiemelés az osztályközösségből