Jogsértő telepfelszámolási gyakorlat

2020-ban 15 éves az Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Az évforduló alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk 15 héten keresztül.

2015-ből származik a tizenegyedik kiválasztott jogeset:

A hatóság eljárását közérdekű igényérvényesítőként kezdeményező civil szervezet azt sérelmezte, hogy a bepanaszolt helyi önkormányzatnak a település egy meghatározott városrészére vonatkozó telepfelszámolási gyakorlata az ott lakókat társadalmi származásuk, vagyoni helyzetük, valamint nemzetiséghez való tartozásuk miatt annak a veszélynek teszi ki, hogy a telepfelszámolás következtében hajléktalanná válnak vagy a településen, illetve környékén található szegregátumokba kényszerülnek.

Jogsértő telepfelszámolási gyakorlat