Közigazgatási intézményekben és szakmai hálózatokban terjeszti az EBH társadalomtudományi kutatásainak eredményeit

Kormányhivatalok és megyei önkormányzatok munkatársaihoz, kutatóintézetek és kutatócsoportok szakembereihez, felsőoktatási intézmények szakkönyvtáraiba jutottak el márciusban az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási eredményeit tartalmazó kiadványok. A hatóság hét társadalomtudományi kutatása 2010-2014 között a diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányult, azok mintázatát és ok-okozati összefüggéseit elemezte. A kiadványokat, oktatófilmet és információs szórólapokat is  tartalmazó csomagokat az egyenlőbánásmód-referensek adták át a megyei közintézményeknek.

A referensi hálózat jogászai az ügyfélszolgálati órák mellett hatékonyan vesznek részt a hatósági információk továbbításában és a lakosság tájékoztatásában. Jelentős szerepük van az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti eljárás, a jogorvoslati lehetőségek széles körű megismertetésében, a helyi javaslatok, tapasztalatok és igények visszacsatolásában is.  

A kutatási program a hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatokat és összefüggéseket a munka világának négy területén vizsgálta, különösen a nők, a romák és a fogyatékos, idősödő emberek védett csoportjainak tapasztalatain keresztül. Két összefüggő kutatás a közigazgatás kirekesztő mechanizmusait tárta fel és a diszkrimináció felszámolását célzó közigazgatási gyakorlatot elemezte. Önálló program mérte az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság szintjeit és azok változásait. E kutatás, amely az egyéni és társadalmi diszkriminációs tapasztalatokat 2010-ben és 2013-ban két hullámban, országos, reprezentatív mintán vizsgálta, a jogtudatosság legerőteljesebb pozitív irányú változását a roma nők csoportjában mérte a program időszakában.

A hatóság elnöke a szakmai anyagok kísérőlevelében a hatóság honlapjáról elérhető és folyamatosan frissülő információs felületeket és az ingyenesen letölthető mobil applikációt ajánlotta az intézményvezetők figyelmébe.

 

A kutatási program elérhető:

Esélyegyenlőség a munka világában:

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon:http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/TAMOP_EBH_1_szakertoi.pdf

A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében:http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/2.2_kivalgyak_majus18.pdf

Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata: http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/eselyegyenlosegiterv_vegleges.pdf

Munkáltatói attitűdök a védett tulajdonságú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben:http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/2.4_Vedett_tulajdonsagu_mvall.pdf

A közigazgatás kirekesztő mechanizmusai:

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban:http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_5_kiadvany_final_PRESS.pdf

A közigazgatás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten:http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_6_kiadvany_FINAL_press.pdf

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság változása:http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_7_kiadvany_Final_20130619.pdf

Közigazgatási intézményekben és szakmai hálózatokban terjeszti az EBH társadalomtudományi kutatásainak eredményeit