„Küzdelem a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció ellen” szeminárium

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa, dr. Lukovics Adél hatósági főreferens vett részt Budapesten 2016. november 9-én és 10-én, az Egyenlő Bánásmóddal foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (European Network of Equality Bodies, Equinet) és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által közösen szervezett, a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció elleni küzdelem kérdéseivel foglalkozó szemináriumon.

A szeminárium lehetőséget biztosított az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek (equality bodies) munkatársai számára az információcserére, a jó gyakorlatokkal és a diszkriminációs ügyek vitele és kivizsgálása során alkalmazott eszközökkel kapcsolatos tapasztalatok megosztására, valamint kapacitásbővítésre az etnikai, illetve faji alapú hátrányos megkülönböztetéssel összefüggésben, különös tekintettel a romákat érő diszkriminációra. A szeminárium az ún. többes diszkrimináció (multiple discrimination)jelenségével kapcsolatos ismeretek átadását és megvitatását is fókuszába helyezte. Hangsúlyos témaként jelentek meg olyan esetek, amelyekben az etnikai, illetve faji hovatartozás a nemi hovatartozással (jellemzően női nemhez való tartozással), illetve a vallási vagy világnézeti meggyőződéssel képezett közös metszetet.

A szemináriumon bemutatták a nemzetiséghez való tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés legfontosabb kérdéseit és problémáit európai perspektívában tárgyaló munkaanyag tervezetét is. A szeminárium elnevezésével azonos címet viselő munkaanyagot (Equinet discussion paper on grounds of race and ethnic origin) az Equinet Equality Law munkacsoportja – a hatóságot képviselő munkatárs részvételével – készítette elő a tagszervezetek adatszolgáltatása alapján. A munkaanyag végleges változata várhatóan ebben az évben nyomtatásban is megjelenik.

A szemináriumon alapvetően a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció jogi és szociológiai hátteréről és az ezzel összefüggésben felmerült legfőbb kihívásokról, valamint a romákat érő hátrányos megkülönböztetés, illetve az egyes tagszervezetek által kialakított jó gyakorlatok (mint például képzések szervezése, stratégiai pervitel, együttműködés nem-kormányzati szervezetekkel) témaköreiről hangzottak el előadások.

Az előadásokon túl, a résztvevők workshopokon, kiscsoportos formában is megvitatták az őket leginkább érdeklő kérdéseket. Az oktatás területén tapasztalható nemzetiséghez való tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos kiscsoportos műhelybeszélgetést a hatóság főreferense vezette. Az EBH munkatársa tájékoztatta a beszélgetés résztvevőit a hatóság – alapvetően a roma gyermekeket érintő - iskolai szegregációs ügyekkel, illetve az oktatási intézményekben előforduló zaklatással kapcsolatos tapasztalatairól, majd a beszélgetés résztvevői osztották meg a delegáló tagszervezetek gyakorlatáról a legfontosabb információkat. A workshopok kiscsoportos műhelybeszélgetéseinek valamennyi vezetőjéhez hasonlóan, a hatóság munkatársa is összegezte a teljes ülés számára a műhelybeszélgetésen elhangzottakat annak érdekében, hogy arról a szeminárium valamennyi résztvevője értesülhessen.  

„Küzdelem a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció ellen” szeminárium