Lakcím nélküliként a munkaerőpiacon

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2008-ból származik a negyedik kiválasztott jogeset:

A kérelmező álláspontja szerint egyéb helyzete (lakcím nélküli), feltételezett vagyoni helyzete és társadalmi származása miatt hátrányos megkülönböztetés érte a munkaerő-kölcsönzést végző cég részéről, amely nem kötött vele munkaszerződést azért, mert nem rendelkezett bejelentett lakcímmel, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
 

 

Lakcím nélküliként a munkaerőpiacon