A légi utasok jogai, különös tekintettel a fogyatékos, illetve csökkent mozgásképességű utasok jogaira

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz számos panasz, megkeresés érkezik a légi utasok jogait érintő kérdésekben. Mivel a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek kérelmeinek vizsgálatára az EBH rendelkezik hatáskörrel, ezért jelen tájékoztató kiadványunkkal szeretnénk segíteni az érintettek eligazodását utazásaik során.

A kiadvány elérhető magyar és angol nyelven az EBH weboldalán.

A légi utasok jogai, különös tekintettel a fogyatékos, illetve csökkent mozgásképességű utasok jogaira