Megjelent az EBH-füzetek második száma

A hatóság 2015-ben indította EBH-füzetek elnevezéssel szakmai kiadvány sorozatát közérdeklődésre is számot tartó témákban. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás témakörében készült. A második füzet témája az oktatás területén előforduló zaklatás. Az iskolai zaklatás nem elsősorban diszkriminációs kérdés és megelőzésére a jog eszközeinél a szocializációs minták, a pedagógia és a pszichológia módszerei alkalmasabbak. Mégis érdemesnek tartottuk ezt a témát arra, hogy az EBH-füzetek második számának tárgyául válasszuk, mert az iskolai közösségben elszenvedett zaklatásnak köztudottan súlyos, akár egész életre kiható következményei lehetnek a tanulók személyiségfejlődésében.

Az iskola mindannyiunk számára megkerülhetetlen. Ajánljuk a kiadványt iskoláknak, pedagógusoknak, szülőknek, civil szervezeteknek, a nevelési-oktatási rendszer valamennyi szereplőjének és minden, a téma iránt érdeklődő, a felnövekvő nemzedékért felelősséget érző embernek.

Megjelent az EBH-füzetek második száma