„Nemek közötti egyenlőség az oktatásban” szeminárium Prága, 2016. május 19-20.

Az Egyenlő Bánásmóddal foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (European Network of Equality Bodies, Equinet) és a cseh ombudsman (Public Defender of Rights, Ombudsman) közösen szervezte azt a szemináriumot, amely a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel az oktatás területén foglalkozott. A szakmai programról az Egyenlő Bánásmód Hatóság résztvevő munkatársa tájékoztatja az olvasókat.

A képzés a nőket, illetve férfiakat érő hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban biztosított fórumot a résztvevőknek az információcseréhez, a tanuláshoz, a legfőbb kihívások és jó gyakorlatok megvitatásához, és különös figyelmet fordított az oktatás területének diszkriminációs jelenségeire. Ez utóbbiak között foglalkozott a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiákkal az iskolai tankönyvekben és a tanárok diákokkal kapcsolatos viselkedésében, a férfiak és nők pályaválasztási attitűdjei és szokásai közötti eltérésekkel, a nők alacsony számával a tudományos életben, illetve a zaklatás és szexuális zaklatás jelenlétével az oktatási intézményekben.

A nemek közötti egyenlőség európai helyzetének valamint a releváns európai és nemzetközi jogi keretek áttekintését követően az egyenlő bánásmóddal foglalkozó svéd, finn, német, illetve máltai tagszervezetek számoltak be az oktatás területén jelentkező diszkrimináció visszaszorítását célzó tevékenységükről. Tájékoztatták a szeminárium résztvevőit –többek között- iskolai zaklatással foglalkozó oktató videók és kampányfilmek elkészítéséről és terjesztéséről, valamint az iskolában megvalósuló zaklatás és egyéb hátrányos megkülönböztetés eseteinek kezelésére alkalmas iskolai, és oktatási intézményen kívüli panaszkezelő-, illetve vizsgáló mechanizmusok kialakításáról.

A szeminárium foglalkozott a férfiak és nők alternatív pályaválasztásával is. Egy, a férfiak „hagyományostól” eltérő pályaválasztásával kapcsolatos ügyben például a francia egyenlő bánásmód testület (Defender of Rights) arra a következtetésre jutott, hogy a férfiak kizárása a kozmetikusképzésből a férfi nemhez tartozás alapján hátrányos megkülönböztetést valósít meg az érintett jelentkezőkkel szemben. A norvég előadók pedig arról a rendkívül sikeresnek mondható projektről tartottak előadást, amely azt célozza, hogy egyre többen válasszák a férfiak közül is az egészségügyi pályát.

Fotó: Equinet/Picasa

„Nemek közötti egyenlőség az oktatásban” szeminárium Prága