Nők számára tilos a belépés

Egy fodrászüzlet bejáratánál NO WOMEN feliratú piktogram hívta felé a figyelmet arra,  hogy kizárólag férfiaknak nyújtanak szolgáltatásokat. A panaszost, aki férfiismerősét kísérte a fodrászhoz, távozásra szólították fel az üzletben, ahol kizárólag férfiak tartózkodhatnak. A panaszos szerint elfogadható, ha kizárólag férfiaknak nyújtanak fodrászszolgáltatást, de azzal, hogy a nők számára a belépést is megtiltják az üzletben, megvalósul a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés.

Az eljárás során a rendelkezésre álló bizonyítékokból tényként volt megállapítható, hogy a kérelmező nem kívánta igénybe venni az eljárás alá vont szolgáltatásait és vásárolni sem szándékozott az árusított árucikkekből. Kizárólag férfiismerősét kísérte el a fodrászatba. Az üzletet üzemeltető, eljárás alá vont gazdasági társaságra kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 5. § b) pontja, mely szerint meg kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét annak, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz. A kérelmező esetében azonban az Ebktv. vonatkozó szakasza a hatóság álláspontja szerint nem alkalmazható. A panaszos ugyanis nem azért kereste fel az üzletet, hogy ott valamilyen szolgáltatását igénybe vegyen vagy az üzlet által árusított termékeket vásároljon. Kizárólag férfiismerőse kísérőjeként érkezett a fodrászatba, azonban ilyen minőségben az Ebktv. alapján a felek között nem állt fenn olyan jogviszony, melyben az eljárás alá vontnak meg kellett volna tartania az egyenlő bánásmód követelményét a kérelmezővel szemben.

A hatóság megállapította, hogy a kérelmező által sérelmezett magatartás, mely szerint női nemhez való tartozása okán nem várakozhatott az eljárás alá vont üzletében, nem hozott létre olyan jogviszonyt, amelyben az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben köteles volt megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

Fentiek miatt a hatóság a kérelmet elutasította.

További információk

Nők számára tilos a belépés felirattal a kép egy férfi hajvágást ábrázol, olvasható rajta, hogy a női nem védett tulajdonsághoz kapcsolódik az eset, amelyben a hatóság elutasító döntést hozott.