Pályázati felhívás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet ügyirat-kezelési főreferens munkakör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyiratkezelési folyamatainak teljes körű elsajátítása és a munkaköri leírás szerinti alkalmazása.

 • Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer (KIR3) alkalmazása
 • Közreműködés a hatósági statisztikai adatszolgáltatásban
 • Irattározási feladatok ellátása
 • A hatóság ügyiratainak selejtezésében való részvétel

Ellátandó főbb feladatok:

 • Ellátja a postabontási, érkeztetési feladatokat
 • Alkalmazza az elektronikus dokumentumkezelő rendszert (KIR3)
 • Iktatja az Elnöki Titkárság bejövő és kimenő iratait
 • Felterjeszti a bíróságnak küldenő iratokat
 • Megküldi a NAV felé a végrehajtásra átadott ügyek iratait
 • Kezeli a Hatóság hivatali kapuját a bírósági és az adóhatósági ügyiratforgalom tekintetében
 • Közreműködik a hatóság eseti és rendszeres statisztikai adatszolgáltatásának teljesítésében
 • Ellátja az irattározási feladatokat, megtartja az irattári rendet
 • Közreműködik az ügyirat-selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a hatályos jogszabályok, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók. A munkakör betöltője havi bruttó 350.000 forint illetményre, valamint évi bruttó 200.000 forint összegben cafetériajuttatásra jogosult.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakképzettség vagy közigazgatás-szervező (igazgatásszervező) végzettség  
 • magas szintű számítógép-kezelési gyakorlati tudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 éves közigazgatásban szerzett iratkezelői gyakorlat
 • legalább 2 éves jogi területen szerzett iratkezelői gyakorlat
 • KIR3 iratkezelő program ismerete (vagy más, a közigazgatásban alkalmazott iktatórendszer ismerete)
 • hivatali kapu kezelésében szerzett ismeret
 • ÁNYK-alkalmazás felhasználói szintű ismerete
 • ügykezelői vizsga
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés
 • precizitás, pontosság
 • kiváló együttműködési készség
 • jó kommunikációs készség
 • gyors helyzetfelismerés és problémamegoldás
 • ügyfélcentrikusság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, közigazgatási vizsgákat igazoló bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
  • pályázatát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik
  • a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát
  • az állás betöltésénél esetlegesen összeférhetetlenséget eredményező körülményt a kinevezése időpontjáig megszünteti
  • tudomásul veszi, hogy az állás betöltésének feltétele, hogy a legmagasabb iskolai végzettséget, alapvizsgát stb. igazoló bizonyítványokat, valamint a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a hatóságnak eredetiben bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2020. május 1-jén tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja: ebh@egyenlobanasmod.hu e-mail címre, illetve postai úton történő feladással az Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes, szakmai tapasztalatra is kiterjedő interjú lefolytatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázati kiírás a Közigállás portálon is közzétételre kerül.
Az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kapcsolatban további információ a www.egyenlobanasmod.hu honlapon érhető el.

Pályázati felhívás