Rigában tanácskozott az Equinet Equality Law munkacsoportja 2016. szeptember 22-én

A munkacsoport - többek között- az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti harmadik félként történő beavatkozás lehetőségét vizsgálja, ezért a strasbourgi folyamatos ügymonitorozás résztvevői tájékoztatták a munkacsoportot a tapasztalatokról, majd a norvég és a cseh tagszervezet képviselője ismertetett relevánsnak tartott jogeseteket.

A norvég ügyben a bepanaszolt fodrász megtagadta a női panaszos hajának a levágását, mert a kérelmező hidzsábot (hajat eltakaró kendőt) viselt. A szolgáltató a szolgáltatás politikai véleményen alapuló jogszerű megtagadására hivatkozott. Szerinte a hidzsáb az aktuális világpolitikai helyzetben negatív, a dzsiháddal és a terrorizmussal kapcsolatos képzeteket kelt és a norvég jog szerint a politikai vélemény - szemben a vallási vagy világnézeti meggyőződéssel - nem védett tulajdonság. A norvég bíróság végül a kérelmezőt vallási meggyőződése miatt érő hátrányos megkülönböztetés miatt elmarasztalta a bepanaszolt szolgáltatót.

A cseh ombudsman eljárásában civil szervezet volt a panaszos, amelyet azért ért sérelem, mert egy táborhely üzemeltetője az utolsó pillanatban visszamondta a foglalását arra hivatkozással, hogy a szervezet menekült gyermekeket táboroztatna a helyszínen. Az esethez kapcsolódóan a cseh ombudsman azt a kérdést tekinti különösen relevánsnak, hogy jogi személyek, illetve szervezetek lehetnek-e a diszkrimináció sértettjei és ezzel kapcsolatban az európai országok jogi szabályozását, illetve joggyakorlatát kívánja összehasonlítani – elsősorban a munkacsoport tagjainak e kérdésre adott válaszait alapul véve.

A megbeszélés fontos napirendje a munkacsoport által készített és a következő, budapesti szemináriumon (nov. 9-10.) (Equinet seminar - Fighting discrimination on the basis of race and ethnic origin) bemutatandó munkaanyag (discussion paper) áttekintése volt, amely a nemzetiséghez tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés lényegi kérdéseit és problémáit európai perspektívában tárgyalja.

A munkaanyag a tagszervezetek adatszolgáltatásra épít. A munkacsoportba delegált tagok kitöltötték a közösen fejlesztett kérdőívet a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkriminációval (különös tekintettel a romákat érintő hátrányos megkülönböztetésre) kapcsolatos témakörökben és adatokat szolgáltattak a tagországokban folyó vizsgálatok tapasztalatairól. Az összesített és elemzett adatok alapján elkészített munkaanyagot a tanácskozás résztvevői megvitatták és előkészítették a budapesti tanácskozásra, amelyen a végleges változatot bemutatják, és azt követően Equinet-kiadványként nyomtatásban megjelenik.

A munkacsoport kialakította a 2017-es munkatervét. Pioritásként meghatározta az egyenlő munkáért egyenlő bér kérdéskörét, amellyel az Equinet nemi egyenlőséggel (gender equality) foglalkozó munkacsoportjával együttműködésben foglalkoznak majd. Ugyancsak prioritásként határozta meg a vallási vagy világnézeti meggyőződésen alapuló diszkriminációval kapcsolatos kérdések áttekintését, egyben a témában 2011-ben megjelent Equinet-jelentés aktualizálását.

 

Készítette: Lukovics Adél, az EBH Equinet Equality Law munkacsoportba delegált hatósági főreferense

Rigában tanácskozott az Equinet Equality Law munkacsoportja 2016. szeptember 22-én