Sajtóközlemény az EBH információs kampányáról

2016 januárjában médiakampányt indított az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A hatóság plakátjai budapesti tömegközlekedési eszközökön és közterületi médiafelületeken tájékoztatnak a jogorvoslat lehetőségéről hátrányos megkülönböztetés esetén. Felhívják a figyelmet a védett tulajdonságokra, amelyekhez kötődően a diszkrimináció megvalósulhat. A plakátok az európai antidiszkriminációs irányelvekben védett 6 tulajdonságon túl a hazai jogi norma szélesebb spektrumán 20 olyan tulajdonságot, jellemzőt nevesítenek, amelyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyezménye is tartalmaz. A médiaanyagokon elhelyezett QR-kód az EBH jogesetgyűjteményére irányítja az érdeklődőket.

A védett tulajdonságok és az esetjog megismerése elősegíti a diszkrimináció felismerését és hozzájárul a hátrányos megkülönböztetés megelőzéséhez. Az informatív plakátok a védett tulajdonságok felsorolásán kívül tájékoztatnak arról, hogy hol lehet az egyenlő bánásmód sérelme miatt panaszt tenni.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015-ben 31 határozatában állapította meg az egyenlő bánásmód kötelezettségének megsértését. A hatóság előtt indult eljárásokban 32 egyezségkötés történt.

A jogsértések a védett tulajdonságok közül jellemzően a fogyatékossághoz, a roma származáshoz, a politikai véleményhez és az egészségügyi állapothoz kapcsolódtak. A diszkrimináció területei közül leggyakrabban a foglalkoztatásban, a szolgáltatásnyújtáshoz és az oktatáshoz kapcsolódóan, valamint akadálymentesítés hiánya miatt állapított meg a hatóság hátrányos megkülönböztetést. 2015-ben a szankcióként kiszabott bírság összege 7.500.000 Ft volt.

A hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző jogorvoslati fórum. Olyan panaszosok ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.

Sajtóközlemény az EBH információs kampányáról