Szegregált oktatás az iskolában

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2007-ből származik a harmadik kiválasztott jogeset:

Egy alapítvány azért kezdeményezte a hatóság eljárását, mert álláspontja szerint az eljárás alá vont önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy az általa fenntartott iskolákban a roma etnikai kisebbséghez tartozó diákokat szegregáltan oktatta.

Szegregált oktatás az iskolában