A szülő szexuális irányultságán alapuló diszkrimináció az iskolában

2020-ban 15 éves az Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Az évforduló alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk 15 héten keresztül.

2014-ből származik a tizedik kiválasztott jogeset:

Egy édesanya mint kiskorú kérelmező törvényes képviselője azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az általános iskola, ahová gyermekét be szerette volna íratni, elutasította a gyermek felvételét azzal az indokkal, hogy a gyermek szűk családját rajta kívül a vele azonos nemű élettársa alkotja.

A szülő szexuális irányultságán alapuló diszkrimináció az iskolában