Tájékoztató az Equality Law Equinet-munkacsoport megbeszélésről, Brüsszel, 2019. április 24.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az Equinet (European Network of Equality Bodies) Equality Law munkacsoportjába delegált munkatársa munkacsoport megbeszélésen vett részt 2019. április 24-én Brüsszelben.

A résztvevők bemutatkozását követően az Európai Unió szintjén, illetve az Equinet-en belüli, az anti-diszkriminációs jogalkotás, illetve jogalkalmazás területét érintő legújabb fejlemények ismertetésére került sor, amelyek közül kiemelkedő fontosságú az Unió Tanácsa által elfogadott, a fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításáról szóló jogszabály (European Accessibility Act). A Tanács által az idei év április 9-én elfogadott jogi dokumentum a digitális árukhoz és szolgáltatásokhoz (például számítógépek, okostelefonok, ATM terminálok, e-könyvek, weboldalak, mobilapplikációk, jegyautomaták) való egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit határozza meg.

Az előzőeket követően az albán, a norvég és a szlovén tagszervezet képviselője osztott meg egy-egy általa relevánsnak tartott jogesetet a munkacsoport tagjaival. A szlovén tagszervezet (Advocate of the Principle of Equality) jogásza egy etnikai profilalkotással kapcsolatos esetet ismertetett. A fekete bőrű kérelmező körülbelül 25 percet tartózkodott egy szupermarketben, a fizetést és a pénztártól való távozást követően azonban megállították a biztonsági őrök annak gyanújával, hogy ellopott valamit. Miután a biztonsági személyzet tagjai nem találtak a kérelmezőnél semmilyen eltulajdonított árucikket, felszólították, hogy igazolja magát. A kérelmező nem tudott személyazonosító okmányt felmutatni, ezért a biztonsági őrök feltartóztatták és kihívták a rendőrséget. A szlovén egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezet az eljárását a biztonsági személyzetet foglalkoztató céggel szemben folytatta, amelynek során kiemelt jelentőséget tulajdonított az üzletben rögzített videó felvételnek, illetve a rendőrségi telefonhívásról készült hangfelvételnek. A videó felvétel alapján a kérelmező nem viselkedett gyanúsan, semmilyen, az átlagostól eltérő dolgot nem tett, illetve egyértelműen megállapítható volt, hogy az egyetlen tárgy, amit a zsebébe tett, a saját mobiltelefonja volt (a készülék jól láthatóan kék színnel világított, ami a panaszos ruházatán keresztül is jól kivehető volt). A rendőrségi telefonhívást rögzítő hangfelvétel alapján pedig megállapítható volt, hogy a biztonsági őrök nem közöltek lopással kapcsolatos gyanút a rendőrséggel, ellenben úgy fogalmaztak, hogy „itt van egy gyanús fekete bőrű külföldi koszos tréningruhában, aki nem tudja igazolni magát”. Mindezek alapján a szlovén szervezet megállapította a jogsértést és döntését felterjesztette a felettes hatósághoz, hogy szabjon ki bírságot a jogsértő - biztonsági őröket foglalkoztató - céggel szemben.

A megbeszélés fő témaköre az Equinet részéről idén megvalósítani tervezett, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (European Court of Human Rights – ECHR) előtti harmadik félként történő beavatkozás (third-party intervention) volt.

E témába vágóan elsőként Arpi Avetisyan, az ILGA-Europe pervitelért felelős munkatársa osztotta meg a szervezet stratégiai pervitellel, illetve harmadik félként történő beavatkozással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait. Az ILGA több esetben eredményesen beavatkozott az ECHR által vizsgált, LMBTI embereket érintő ügyekbe, évente átlagosan tíz ügyben terjesztenek a bíróság elé harmadik félként történő beavatkozást. A szervezet, amely 2000 óta avatkozik be rendszeresen a bírósági eljárásokba, 2010-ben ismerte fel, hogy  szervezettebb megközelítés, illetve fellépés szükséges az ECHR LMBTI embereket érintő esetjogában a hiányosságok kitöltéséhez, illetve orvoslásához. Beavatkozásaiban az ILGA az általa kiválasztott ügyekben (például a szivárványcsaládok tagjait érintő családjogi kérdéseket felvető esetekben) az adott ügy szempontjából releváns nemzetközi és összehasonlító jogi kutatásokat tár a bíróság elé, és ezzel segíti a bíróságot például annak meghatározásában, hogy a vizsgált konkrét ügyben pontosan mire és meddig terjedhet ki a bepanaszolt tagállam mérlegelési mozgástere (margin of appreciation). Ezen túl a beavatkozás elkészítéséhez az ILGA gyakran bevon egy, a bepanaszolt tagállamban működő partnerszervezetet, mivel az eljárással érintett tagállamban működő szervezet rendelkezik a szóban forgó tagállamban érvényesülő helyzetről, illetve jogi és egyéb megközelítésmódról konkrét ismeretekkel. Beavatkozásaival az ILGA ösztönözni is kívánja a bíróságot arra, hogy az olyan ügyekben, amelyekben felmerülhet az Egyezmény diszkriminációt tiltó 14. cikkének a sérelme, ne hagyja figyelmen kívül ezt az aspektust és az adott ügy vizsgálatát diszkriminációs szempontból is végezze el. Az előzőekkel összefüggésben új irányt jelent a szervezet tevékenységében, hogy elkezdtek az ECHR által hozott ítéletek végrehajtásával, az abban való részvétellel is foglalkozni annak érdekében, hogy a bíróság LMBTI ügyekben hozott ítéleteiben foglaltak a gyakorlatban, azaz ténylegesen is érvényesüljenek.

Az ILGA-Europe képviselőjének prezentációját követően kiscsoportos megbeszélésekre került sor. A munkacsoport tagjai - az Equinet által még az idén megvalósítani kívánt, sikeres harmadik félként történő beavatkozás véghez vitele érdekében - két alcsoportra oszlottak. Egyrészt azért, hogy megtalálják a bíróság által kommunikált ügyek közül azt, amelybe az Equinet-nek érdemes beavatkoznia, másrészt pedig, hogy a bírósági vonatkozó joggyakorlattal kapcsolatban megfelelő információval rendelkezzenek a beavatkozóként előterjesztendő beadvány elkészítéséhez. A munkacsoport első alcsoportja a bíróság által kommunikált ügyek monitorozását végzi folyamatosan a beavatkozásra alkalmas ügyek azonosítása érdekében. A második - amelynek a hatóság munkacsoportba delegált képviselője is tagja - információt gyűjt a bíróság által már eldöntött, diszkriminációt érintő ügyekkel kapcsolatban. Az alcsoport tagjai három éves időszakot (2016. március – 2019. február) felölelően elemzik majd a bíróság által hozott diszkriminációs tárgyú ítéleteket. Az elemzéshez a tagok kidolgoztak egy kritériumrendszert, amelynek mentén először 2019. május 31-ig elvégzik a jogesetek előzetes elemzését, június közepén pedig megbeszélést folytatnak az előzetes elemzés tapasztalatai alapján arról, hogy melyek azok a releváns témák, illetve kritériumok, amelyek mentén a jogesetek (ítéletek) végleges elemzését elkészítik. Az elemzésekből létrejövő átfogó dokumentum - amelynek elsődleges célja az első, vagyis a kommunikált ügyeket monitorozó alcsoport munkájának a segítése, illetve a kapacitásbővítés, akár az Equinet, akár más, a témával foglalkozó szakemberek számára - első változatának elkészítésére szeptember közepi határidőben állapodtak meg a második alcsoport tagjai.

A megbeszélés a 2020-as évre való előretekintéssel zárult: a munkacsoport tagjai spontán ötleteiket osztották meg azzal kapcsolatban, hogy milyen témával foglalkoznának szívesen a következő évben. A felvetett témák között túlnyomó többségben voltak a fogyatékossággal kapcsolatos problémák, illetve esetek. Végül a résztvevők rögzítették, hogy az idei év második megbeszélésére októberben kerül sor Cipruson, a ciprusi egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezet szervezésében.

Budapest, 2019. május 13.
Készítette: dr. Lukovics Adél

Tájékoztató az Equality Law Equinet-munkacsoport megbeszélésről, Brüsszel, 2019. április 24.