Tájékoztató előadás egyezség keretében

Dr. Lukovics Adél hatósági főreferens 2017. január 16-án tájékoztató előadást tartott egy Pest megyei általános iskolában. A tantestület részvételét az előadáson az általános iskola a hatóság előtt folyó eljárást lezáró egyezségben vállalta.

A kérelmező és az eljárás alá vont általános iskola megnyugtató módon lezárultnak tekintette a hatósági eljárást eredményező konfliktust – többek között – az iskolai vezetők és a tantestület tájékoztatásával az egyenlő bánásmód követelményéről. A hatóság főreferense ismertette a hazai antidiszkriminációs jog legfontosabb rendelkezéseit és az oktatás területéről vizsgált jogeseteket osztott meg a résztvevőkkel. A hallgatóságot különösen az érdekelte, hogy a hétköznapokban hogyan küszöbölhetők ki a jövőbeni jogsértések, és hogyan juttatható a lehető legteljesebben érvényre az egyenlő bánásmód követelménye az oktatásban.

A hatóság valamennyi eljárásában megkísérli egyezség létrehozását a felek között. Minden esetben örömmel üdvözli és előremutatónak tartja, ha olyan egyezség jön létre, amely az egyenlő bánásmód követelményének jövőbeni érvényesülését és az antidiszkrimiminációs jog megismerését szolgálja az érintettek minél szélesebb körében.  

nincs kép