Túlsúlyos gyermek a sportorvosnál

Az egyezségkötés az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásában olyan lehetőség, amelyben a panaszos és az eljárás alá vont ügyfelek együttműködésben alakítják ki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény hatálya alá tartozó jogvitájukban a mindkettejük számára elfogadható megoldás módját és kereteit. Az egyezséget jóváhagyó határozat azonnal jogerős és végrehajtható, ellene jogorvoslatnak nincs helye. Amennyiben az ügyfelek valamelyike nem teljesíti (jellemzően az eljárás alá vont részéről merülhet fel a nem, vagy nem megfelelő teljesítés), a másik fél a hatóságtól kérheti az egyezségben foglaltak végrehajtását. Az egyezség példamutató végrehajtása jellemzi a következő, 2014-ben lezárt ügyet. (További jogesetek olvashatóak a hatóság éves tájékoztató kiadványaiban.)

A korához képest túlsúlyos kiskorú kérelmező egy állami sportegészségügyi intézet országos hálózatában sportorvosi vizsgálaton vett részt. A vizsgálatot végző orvos az átlagostól eltérő testalkatával és túlsúlyával kapcsolatosan a többi gyermek jelenlétében tett bántó megjegyzéseket a kérelmezőre. Kérelmező panaszbeadványban kezdeményezte a hatóság eljárást. Álláspontja szerint a sportkórház azzal, hogy a vizsgálatot végző orvos mások előtt bántó megjegyzéseket hangoztatott, egyéb helyzete (túlsúlya és átlagostól eltérő testalkata) miatt megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét és megvalósította a zaklatás tényállását. A hatóság a kérelem alapján eljárást indított a bepanaszolt egészségügyi intézménnyel szemben. Tárgyalást tartott, amelyen tanúként a vizsgálatot végző orvost is meghallgatta. Az eljárásban a hatóság főreferense tájékoztatta a feleket az egyezségkötés lehetőségéről. Mindkét fél nyitottnak mutatkozott az egyezségkötésre.

A felek között az egyezség az alábbi tartalommal jött létre:

- Eljárás alá vont elnézést kér a kérelmezőtől. A bocsánatkérést a vizsgálatot végző orvos írásban továbbítja kérelmezőnek a tárgyalást követő 15 napon belül. Kérelmező az eljárás alá vont elnézéskérését elfogadja.

- Eljárás alá vont vállalja, hogy a megyei sportfőorvosokat és rajtuk keresztül a beosztott területi sportorvosokat felszólítja, hogy a sportolók, vagy a kiskorú sportolók hozzátartozóinak felvilágosítására az egészségi állapotukkal kapcsolatban, kizárólag szeparált körülmények között kerülhet sor. Gondoskodjanak arról, hogy az érintett személyeken kívül más ne legyen jelen a konzultáción. Eljárás alá vont a megyei sportfőorvosok felszólításának szövegét a tárgyalás napját követő 8 napon belül elkészíti és megküldi a hatósághoz.

- Az eljárás alá vont vállalja, hogy a felszólítást az elkészítését követően azonnal továbbítja elektronikus levélben a megyei sportfőorvosoknak, akik a felszólításban foglaltakról 15 napon belül tájékoztatják a beosztott területi orvosokat. Eljárás alá vont vállalja, hogy a felszólítások továbbítását az elektronikus levelek nyomtatott példányaival igazolja a kérelmező számára és a hatóság előtt.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

Az eljárás alá vont egészségügyi intézmény 2014. november 28-án elektronikus levélben értesítette a hatóságot arról, hogy az országos sportegészségügyi hálózat minden megyei vezetője megkapta a fenti egyezségben foglaltaknak megfelelő utasítást, és azt e-mail másolatokkal igazolta. Az eljárás alá vont nyilatkozott arról is, hogy a jövőbeni hasonló esetek megakadályozása érdekében a sportegészségügyi hálózat soron következő országos értekezletét is tájékoztatják az ügyről.

EBH/532/1014

2014-ben az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 818 beadvány érkezett. Az előző évről áthúzódó 187 üggyel együtt 1005 panaszt vizsgált a hatóság. 110 beadvány a megyei egyenlőbánásmód-referensek továbbítottak. A megyei ügyfélfogadásokon 1945 ügyfélkapcsolatot rögzítettek a referensek.

2014-ben 432 ügyben folyt hatósági eljárás, további 573 esetben levélben tájékoztatta az ügyfeleket a hatóság arról, hogy jogorvoslati kérelmükkel mely más szerveket tudnak felkeresni, mert az nem tekinthető diszkriminációs panasznak. A hatóság munkatársai 63 tárgyalást Budapesten tartottak meg, 32 alkalommal vidéki tárgyaláson vettek részt.

A 2014-ben 251 közigazgatási döntés született. A hatóság eljárása 100 esetben elutasító határozattal, 91 esetben eljárást megszüntető végzéssel zárult (eredménytelen hiánypótlási felhívás, visszavont kérelem), 10 esetben érdemi vizsgálat nélküli elutasítással végződött.

A hatóság 23 esetben állapította meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és 27 esetben egyezséget jóváhagyó határozatot hozott.

 

Túlsúlyos gyermek a sportorvosnál