A várandósság és a próbaidő alatti felmondás

Úgy tűnik, a munkáltatók egy része továbbra is töretlenül folytatja azt a gyakorlatot, hogy a várandós munkavállalóktól a próbaidő hatálya alatt igyekszik megszabadulni. A várandósság az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályban védett tulajdonságnak minősül, ezért amennyiben a munkaviszony megszüntetése miatt a sérelmet szenvedő várandós nő a hatósághoz fordul, a közigazgatási eljárás indul a munkáltatóval szemben.

A bepanaszolt munkáltatók közül csak kevesen vannak azzal tisztában, hogy a próbaidő alatt ugyan meg lehet szüntetni indokolás nélkül a munkavállaló jogviszonyát, azonban ha a munkavállaló ezt az intézkedést valamely védett tulajdonságával – esetünkben a várandóssággal – hozza összefüggésbe és kérelemmel fordul a hatósághoz, nem elegendő a Munka Törvénykönyvére hivatkozni. Ilyen esetekben a munkáltatónak az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint ki kell mentenie magát és bizonyítania, hogy a munkaviszony megszüntetésére nem a munkavállaló terhessége miatt került sor. 

A hatóság által vizsgált egyik ügyben a várandósságról való tudomásszerzést követően a próbaidő hatálya alatt szüntette meg a munkáltató a panaszos munkaviszonyát. A hatóság előtt azzal védekezett, hogy nem volt elégedett a kérelmező munkájával, másrészt a munkakörét egyébként is megszüntette. A hatóság a munkáltató kimentését nem fogadta el, mert nem tudta tényekkel alátámasztani, hogy a panaszos nem jól dolgozott és a munkakör megszüntetése nem fedte a valóságot, hiszen a feladatok továbbra is megmaradtak, azokat más munkavállalókkal végeztették el. A hatóság döntését, amelyben megállapította, hogy a munkáltató eljárása sérti az egyenlő bánásmód követelményét, az elsőfokon eljáró bíróság nem tartotta megalapozottnak, és a munkáltató keresetének helyt adva azt hatályon kívül helyezte. A hatóság felülvizsgálati kérelmére azonban a Kúria az elsőfokú bíróság döntését hatályon kívül helyezte és a munkáltató keresetét elutasította. A Kúria - egyebek mellett - az ítéletben hangsúlyozta, hogy a munkáltatónak olyan tényeket kell felsorakoztatnia és megfelelően alátámasztania, amelyek alkalmasak arra, hogy a hatóságban azt a meggyőződést keltsék, hogy nem sérült az egyenlő bánásmód követelménye.

A várandósság és a próbaidő alatti felmondás