Visszavonták vezetői megbízását, mert gyermeke született

Egy egyetem alkalmazásában álló kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert vezetői kinevezését a szülési szabadsága idején, anyasága miatt vonta vissza a kinevezési jogkört gyakorló miniszter. Panaszbeadványában az egyetem eljárását sérelmezte, míg az egyetem visszautasította a diszkrimináció megállapítására irányuló kérelemben foglaltakat. A hatóság megállapította, hogy az egyetem a kérelmező vezetői megbízásának visszavonásával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg és az anyasággal összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az elmarasztalt egyetem a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, majd a Kúriához fordult.

Az eset részletes ismertetését a bírósági döntéseknél olvashatja

Visszavonták vezetői megbízását, mert gyermeke született