Zaklatás hatósági jogkörben

A hatósági állatorvos rendőrautó és rendőrségi busz kíséretében jelent meg a panaszos lakóhelyén, hogy a reggeli sertésvágás élelmiszerbiztonsági ellenőrzését elvégezze. A kérelmező szerint a rendőri biztosítás indokolatlan volt, az állatorvos intézkedését senki sem akadályozta. Különösen sérelmes helyzetet teremtett, hogy a rendőrségi járművek az utcát lezárták, magukra vonták a környékbeliek figyelmét, akik kíváncsian figyelték az eseményeket. A panaszos szerint a rendőrség közreműködésére azért került sor, mert roma származású.

Az eljárás alá vont kormányhivatal nyilatkozatában a rendőrség bevonásának jogszabályi lehetőségére hivatkozott, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki azért, mert a kérelmező sérelmesnek tartotta a hatósági állatorvos eljárását. A kormányhivatal egyezségi ajánlatot tett, amelyet a kérelmező elfogadott. Az egyezségben a kormányhivatal bocsánatot kért a panaszostól, amiért úgy érezte, hogy a rendőri biztosítás megalázó helyzetet teremtett számára. Kérelmező a bocsánatkérést elfogadta. A kormányhivatal vállalta, hogy hasonló esetek elkerülése érdekében belső szabályzatot készít a hatósági eljárásban a rendőrség igénybevételének szempontjairól és azt a panaszosnak, valamint a hatóságnak bemutatja.

A hatóság az egyezséget jóváhagyta. A kormányhivatal elküldte a fenti tartalommal elkészített, 2016. január 1-től hatályos belső szabályzatot a kérelmezőnek és a hatóságnak is.

EBH/301/2015

Zaklatás hatósági jogkörben