Zaklatás a szülőszobában

2020-ban 15 éves az Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Az évforduló alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk 15 héten keresztül.

2016-ból származik a tizenharmadik kiválasztott jogeset, mely 2017-ben vált jogerőssé.

A magát roma származásúnak valló kérelmezőt – panasza szerint – a bepanaszolt kórház szülészeti osztályán gyermekének világrahozatala közben érte a sérelem. A kérelmező álláspontja szerint a bepanaszolt egészségügyi szolgáltató - azzal, hogy az őt ellátó orvos, illetve szülésznő emberi méltóságát sértő, roma származására utaló megjegyzéseket tettek - roma nemzetiséghez való tartozása miatt vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és megvalósította a zaklatás tényállását.

Zaklatás a szülőszobában