118/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Nemi identitás
Diszkrimináció területe
Foglalkoztatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kérelmező körülbelül két éve dolgozott – gépkezelő munkakörben – a bepanaszolt munkáltatónál, amikor a munkahelyén felvállalta transzneműségét, vagyis, hogy transznemű nő, ezután pedig a hormonkezelések miatt táppénzre ment. Azt követően, hogy a kérelmező az első táppénzes állománya után munkába állt, a munkáltató nem tette lehetővé a számára, hogy a női öltözőt használja, illetve semmilyen más öltözőt sem használhatott, egy elkülönített női mosdóban kellett a munkaruhájába átöltöznie. Második táppénzes állományát követően, még munkába lépése előtt a kérelmező ismét tárgyalásokat folytatott a munkáltatóval az öltözőhasználattal kapcsolatban, amelynek során őt arról tájékoztatták, hogy a női öltözőt továbbra sem használhatja, a munkáltató ugyanis így őrzi meg a „nyugalmat”. A kérelmező tehát – állítása szerint – ezután sem kapott öltözőszekrényt.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelynek során mindkét fél kifejezte nyitottságát egyezség megkötésére, így a kérelmező és a bepanaszolt munkáltató között végül az alábbi tartalmú egyezség született.

Az egyezségben a munkáltató a kérelmezőtől bocsánatot kért azért, hogy számára az egyezségben megjelölt időszakban nem biztosította, hogy a nemi identitásának megfelelő öltözőben öltözhessen. A kérelmező a bocsánatkérést elfogadta. A munkáltató vállalta továbbá, hogy a kérelmező számára biztosítja, hogy a nemi identitásának megfelelő női öltözőt használhatja mindaddig, ameddig a munkaviszonya fennáll. Ezen túl a munkáltató az egyezségben ígéretet tett arra is, hogy valamennyi munkavállalója számára biztosítja, hogy a nemi identitásának megfelelő öltözőben öltözhessen. A munkáltató végül vállalta annak biztosítását, hogy a különbözőség és a befogadás témakörében a közeljövőben szervezett céges rendezvényen a kérelmező részt vehet, valamint felszólalhat és tisztázhatja a nemi identitás elhatárolását a szexuális orientációtól, illetve a nemi identitással kapcsolatos fogalmak jelentését.

Dátum